Vzorky a testy lepidel

Na testy našich produktů poskytujeme vzorky lepidel v odpovídajícím množství na odzkoušení ve výrobě, před samotným nasazením lepidla do standardní produkce.

Testy lepidel mohou vždy probíhat za účasti našeho odborného zástupce přímo u zákazníka nebo v naší provozovně dle typu aplikace a výrobku.